Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset

Ammattiosastollamme on käytössä kahden kokouksen malli.
- Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen huhtikuun loppuun mennessä.
- Syyskokous pidetään loka- marraskuun aikana, joten joka toinen vuosi valittava hallitus aloittaa toimikautensa pian valinnan jälkeen seuraavan kalenterivuoden alussa.
Nämä kokoukset järjestetään OYS:n ulkopuolella jäsenistön aktivoimiseksi.

Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle tietyn asian käsittelyä varten.

Ammattiosaston hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa varsinaiseen hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kesä-heinäkuussa ei kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta sitä vaadi.

Ammattiosaston hallituksen suunniteltu kokousaikataulu

12.1.2022 Järjestäytymiskokous, Teams kokous
23.2.2022 Teams kokous
16.3.2022 Teams kokous
31.3.2022 Kevätkokous 17:30
11.5.2022 Teams kokous

Loppuvuoden kokousaikataulu sovitaan myöhemmin