Ammattiosaston suostumuslomakkeet

Muistutuksena vielä, että EU:n uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan toukokuun 2018 lopussa ja asetus koskee myös SuPerin ammattiosastoja. Ammattiosaston puheenjohtajan vastuulla on huolehtia, että kaikilta ammattiosaston hallituksen jäseniltä ja muilta toimijoilta on pyydetty kirjallinen suostumus henkilötietojen julkaisuun ammattiosaston sivuilla. Ilman suostumusta sivuilla saa julkaista ainoastaan puheenjohtajan ja luottamusmiesten yhteystiedot.

Kukin toimijoista antaa suostumuksensa yhteystietojen julkaisuun tällä lomakkeella: https://www.superliitto.fi/jasensivut/jasentiedotteet/eu-n-tietosuoja-asetus-suostumukselle-1/  (Edellyttää kirjautumisen SuPerin jäsensivuille jäsenen henkilökohtaisilla tunnuksilla.)